ข่าวสารอัพเดท

ภาพบรรยากาศ Workshop @ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการพระประแดง

ภาพบรรยากาศ Workshop @ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการพระประแดง วันที่ 12 กันยายน 2560 ทีมงาน MBK WOW DESIGN และ คุณเหนือ จักรกฤษณ์ อนันตกุล ให้ความรู้ในการผลิตผลิตภัณฑ์จากกระดาษเหลือใช้ให้กับทางคณะอาจารย์ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการพระประแดง... อ่านต่อ

ภาพบรรยากาศ Workshop @มูลนิธิ สถาบันแสงสว่าง

ภาพบรรยากาศ Workshop @มูลนิธิ สถาบันแสงสว่าง วันที่ 5 กันยายน 2560 ทีมงาน MBK WOW DESIGN และ คุณพลอย Thinkk Studio ให้ความรู้ในการผลิตผลิตภัณฑ์จากกระดาษเหลือใช้ให้กับทางคณะอาจารย์มูลนิธิ สถาบันแสงสว่าง... อ่านต่อ

ภาพบรรยากาศ Workshop @โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ

ภาพบรรยากาศ Workshop @โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ วันที่ 1 กันยายน 2560 ทีมงาน MBK WOW DESIGN และ คุณตูน MOHO STUDIO ให้ความรู้ในการผลิตผลิตภัณฑ์จากกระดาษเหลือใช้ให้กับทางคณะอาจารย์และนักเรียนโรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ ... อ่านต่อ

ประกาศรายชื่อรางวัลชนะเลิศ MBK WOW DESIGN AWARDS 2017

ประกาศรายชื่อรางวัลชนะเลิศ MBK WOW DESIGN AWARDS 2017... อ่านต่อ

ภาพบรรยกาศการตัดสินรอบชนะเลิศ MBK WOW DESIGN AWARDS 2017

ภาพบรรยกาศการตัดสินรอบชนะเลิศ 3 ทีม... อ่านต่อ

ประกาศผล 10 ทีม ที่จะได้ร่วม Workshop กับ 3 ท็อปดีไซเนอร์

ประกาศผล 10 ทีมที่เข้ารอบ... อ่านต่อ

ภาพบรรยากาศ Workshop @ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการพระประแดง

ภาพบรรยากาศ Workshop @ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการพระประแดง

ภาพบรรยากาศ Workshop @ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการพระประแดง วันที่ 12 กันยายน 2560 ทีมงาน MBK WOW DESIGN และ คุณเหนือ จักรกฤษณ์ อนันตกุล ให้ความรู้ในการผลิตผลิตภัณฑ์จากกระดาษเหลือใช้ให้กับทางคณะอาจารย์ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการพระประแดง

ภาพบรรยากาศ Workshop @มูลนิธิ สถาบันแสงสว่าง

ภาพบรรยากาศ Workshop @มูลนิธิ สถาบันแสงสว่าง

ภาพบรรยากาศ Workshop @มูลนิธิ สถาบันแสงสว่าง วันที่ 5 กันยายน 2560 ทีมงาน MBK WOW DESIGN และ คุณพลอย Thinkk Studio ให้ความรู้ในการผลิตผลิตภัณฑ์จากกระดาษเหลือใช้ให้กับทางคณะอาจารย์มูลนิธิ สถาบันแสงสว่าง

ภาพบรรยากาศ Workshop @โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ

ภาพบรรยากาศ Workshop @โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ

ภาพบรรยากาศ Workshop @โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ วันที่ 1 กันยายน 2560 ทีมงาน MBK WOW DESIGN และ คุณตูน MOHO STUDIO ให้ความรู้ในการผลิตผลิตภัณฑ์จากกระดาษเหลือใช้ให้กับทางคณะอาจารย์และนักเรียนโรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ 

ประกาศรายชื่อรางวัลชนะเลิศ MBK WOW DESIGN AWARDS 2017

ประกาศรายชื่อรางวัลชนะเลิศ MBK WOW DESIGN AWARDS 2017

ประกาศรายชื่อรางวัลชนะเลิศ MBK WOW DESIGN AWARDS 2017

ภาพบรรยกาศการตัดสินรอบชนะเลิศ MBK WOW DESIGN AWARDS 2017

ภาพบรรยกาศการตัดสินรอบชนะเลิศ MBK WOW DESIGN AWARDS 2017

ภาพบรรยกาศการตัดสินรอบชนะเลิศ 3 ทีม

ห้องข่าว